DESIGN FOR ALL

KORZYŚCI Design for all

Design for All to idea projektowania ukierunkowanego na wszystkich, zmierzającego do polepszenia jakości życia ludzi.

Wdrożenie zasad Design for All w przedsiębiorstwie przynosi:

– zwiększenie liczby potencjalnych Klientów i tym samym poprawę wyników sprzedażowych

– poprawę jakości obsługi Klientów i zwiększenie satysfakcji

– wyróżnia przedsiębiorstwo na rynku

– poprawia publiczny wizerunek przedsiębiorstwa

DIAGNOZA DOSTĘPNOŚCI BUDYNKÓW i PRZESTRZENI MIEJSKIEJ

 CEL – w budynkach użyteczności publicznej realizowane są usługi publiczne, zatem budynki te, powinny być dostępne dla wszystkich osób, a zatem również dla osób z niepełnosprawnością i osób starszych. W Polsce zaledwie 8% budynków użyteczności publicznej dostosowanych jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, przy prawie 15% udziale tych osób w społeczeństwie polskim.

Oferujemy przeprowadzenie diagnozy dostępności budynków i przestrzeni otwartych uwzględniającej:

– różne rodzaje niepełnosprawności: fizycznej, umysłowej, sensorycznej i kulturowej

– potrzeby użytkowników w ciągach komunikacyjnych w zakresie: orientacji, dostępności do informacji i usług, porozumiewania się i bezpieczeństwa

– dostosowanie wyposażenia budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnością

Każdy diagnozowany obiekt otrzymuje zestaw wytycznych do wdrożenia.

PROJEKTOWANIE PRZESTRZENI

Projektujemy rozwiązania zwieszające dostępność budynków i przestrzeni miejskiej. Stosujemy Wayfinding (czyli naprowadzanie) przez kolor.

Większość proponowanych przez nas rozwiązań nie wiąże się ze zwiększonymi kosztami , ponieważ mogą być wdrożone podczas np. remontu, przez odpowiednią aranżację przestrzeni –  świadome użycie koloru, faktury materiału, czy odpowiednie rozmieszczenie elementów małej infrastruktury.

rys.5_wdrożenie rys.7_wizualizacje

 

NASI EKSPERCI

dr Agnieszka Kowalska-Styczeń – doktor nauk ekonomicznych i adiunkt na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.

dr inż. Joanna Bartnicka – doktor nauk ekonomicznych i adiunkt na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.

Ekspertki w zakresie kompleksowej diagnozy dostępności budynków i otwartych przestrzeni publicznych Autorki kilkunastu publikacji z zakresu kształtowania przestrzeni publicznej z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością. Uczestniczki i organizatorki wielu konferencji, forów i seminariów o tematyce dotyczącej kształtowania dostępnej przestrzeni. Autorki nowatorskiej metody diagnozy dostępności.

Liczne nagrody, w tym nagrody Rektora Politechniki Śląskiej w Gliwicach za osiągnięcia organizacyjne i naukowe oraz srebrny medal na międzynarodowej wystawie wynalazków: IV INTERNATIONAL WARSAW INVENTION SHOW IWIS 2010, za niedyskryminujący system informacji wewnątrz budynków i w otwartej przestrzeni miejskiej.

Zakończone sukcesem wdrożenie projektu zwiększającego dostępność budynku Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej przy ul. Roosevelta 32 w Zabrzu –uwzględnienie w projekcie potrzeb osób o różnych typach niepełnosprawności.